Aims & Scope

Derginin Amacı

Ulusal ve uluslararası siyasal ve sosyal hadiseleri değişim ve süreklilik bağlamında psikoloji perspektifiyle anlamak gittikçe önem arz etmektedir. Bu çerçevede Politik Psikoloji Dergisi öncelikli olarak, politik ve psikolojik süreçleri etkileşimleri dahilinde anlamayı ve ifade etmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak, Politik Psikoloji Dergisi sosyal ve siyasal psikolojinin kapsamına giren epistemolojik, metodolojik, teorik ve kültürel konuları içeren bilimsel çalışmaları yayınlamayı esas alır. Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel sorunları tartışmayı, açıklamayı ve analiz etmeyi hedefleyen ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, sosyoloji, felsefe, sosyal ve klinik psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel ve akademik niteliklere sahip çalışmalara yer vererek, ilgili alanlardaki bilgi birikimini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Yayımladığı çalışmalarla ilgili alanlara kuramsal ve yöntemsel açıdan katkıda bulunmak, yeni bakış açıları ve yaklaşımlar kazandırmak derginin temel amaçlarındandır. Dergide yayımlanacak çalışmalar akademik ve bilimsel etik değerlere uygun olarak hazırlanmış özgün çalışmalar içerisinden uzman hakemlerin görüşleri doğrultusunda seçilmektedir. Politik Psikoloji Dergisi’nin yayımladığı tüm çalışmalar için açık erişim politikasını benimseyerek toplumun bilimsel ve entelektüel birikimini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Derginin Kapsamı

Politik Psikoloji Dergisi kamu yönetimi, siyaset psikolojisi, sosyal ve klinik psikoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, sosyoloji ve felsefe alanlarından çalışmalara yer veren uluslararası hakemli, elektronik bir dergidir. Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalara yer verilmektedir. 

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanır!

Dergide;

  • Özgün Araştırma Makalesi
  • Derleme Makale
  • Kitap İncelemesi
  • Yorumlar

olmak üzere dört türden çalışmalara yer verilmektedir.